سفارش تبلیغ
صبا
خود پسندیدن مانع به زیادت رسیدن است . [نهج البلاغه]